ป้าหนอนติวเตอร์ EP.7 ภาพต่อเนื่อง

ป้าหนอนติวเตอร์ EP.7 ภาพต่อเนื่อง

ภาพต่อเนื่อง คืออะไร ? คือ ชุดของตัวเชข หรือรูปภาพที่มีความสัมพันธ์กัน อย่างใดอย่างหนึ่ง ในลักษณะของจำนวน รูปร่าง หรือขนาด ที่กำหนด เมื่อทราบกฎเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว เราก็จะสามารถ คาดเดาว่าสิ่งต่างๆ รูปเลขาคณิต รูปอื่นๆ จำนวนที่หายไปคืออะไรนั่นเอง

ชอบก็ Share:

Facebook
Twitter

ช่องทางการติดตาม

Most Popular

ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆ

ติดตามป้าหนอน

ไม่มีแสปม มีเพียงสิทธิพิเศษและแบบฝึกหัดใหม่ๆ

อยากอ่านต่อ

เนื้อหาที่ผู้ปกครองน่าจะสนใจ

Scroll to Top