ป้าหนอนติวเตอร์ EP.6 – ภาพหมุน

ป้าหนอนติวเตอร์ EP.6 ภาพหมุน

ภาพหมุน จึงเป็นทักษะเบื้องต้นที่เด็กๆควรได้รับการ ฝึกฝนเพราะจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เมื่อเด็กๆได้ฝึกบ่อยๆ เด็กๆจะมีความสามารถในการมองภาพเป็นแบบมิติ และ มีความจินตนาการในรูปแบบ ความสัมพันธ์การสร้างภาพในสมอง หรือนึกคิดเป็นภาพได้

ชอบก็ Share:

Facebook
Twitter

ช่องทางการติดตาม

Most Popular

ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆ

ติดตามป้าหนอน

ไม่มีแสปม มีเพียงสิทธิพิเศษและแบบฝึกหัดใหม่ๆ

อยากอ่านต่อ

เนื้อหาที่ผู้ปกครองน่าจะสนใจ

Scroll to Top