แบบฝึกหัด “สมมาตร”

แบบฝึกหัด “สมมาตร”
ฝึกการสังเกตสิ่งของที่มีขนาดเท่ากัน


สิ่งของที่สมมาตรกัน จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งที่เหมือนกันได้อย่างน้อย 1 ด้าน

เมื่อทำเสร็จแล้วมาดูเฉลยที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ

จากเฉลยด้านบน รูปที่สมมาตรกัน คือรูปที่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านที่เหมือนกันทุกประการได้อย่างน้อย 1 ครั้ง

ข้อ 1 ตอบ 1 สี่เหลี่ยมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านเท่าๆกัน ได้ 2 ครั้ง คือ ด้านบน-ล่าง และ ด้านซ้าย-ขวา

ข้อ 2 ตอบ 2 ไม้กางเขนสามารถแบ่งเท่าๆกันได้ 1 ครั้งคือ ซ้าย-ขวา

ข้อ 3 ตอบ 3 ดาว สามารถแบ่งเท่าๆกันได้ 5 ครั้ง ตามแฉกของดาวทั้งรอบรูป

การดูว่ารูปนั้นๆสมมาตรกับหรือไม่ต้องดูอย่างถี่ถ้วนเพราะอาจมีรายละเอียดเล็กน้อยที่ต่างกันก็อาจทำให้พลาดได้โดยง่าย และเน้นการตัดตัวเลือกก็จะทำให้หาข้อที่ถูกต้องได้ไวเช่นกัน สามารถดูแบบฝึกหัดอื่นๆได้ที่เว็บไซต์นะคะ

ชอบก็ Share:

Facebook
Twitter

ช่องทางการติดตาม

Most Popular

ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆ

ติดตามป้าหนอน

ไม่มีแสปม มีเพียงสิทธิพิเศษและแบบฝึกหัดใหม่ๆ

อยากอ่านต่อ

เนื้อหาที่ผู้ปกครองน่าจะสนใจ

Scroll to Top