แบบฝึกหัด “สมมาตร”

แบบฝึกหัด “สมมาตร”
ฝึกการสังเกตสิ่งของที่มีขนาดเท่ากัน


สิ่งของที่สมมาตรกัน จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งที่เหมือนกันได้อย่างน้อย 1 ด้าน

รูปที่สมมาตรกัน คือรูปที่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านที่เหมือนกันทุกประการได้อย่างน้อย 1 ครั้ง

ข้อ 1 ตอบ 3 ดูจากเส้นกั้นฝั่งแล้ว เมื่อรูปออกมาทั้ง 2 ฝั่งมีเส้นและด้านที่เท่ากันและสะท้อนมุมกัน

ข้อ 2 ตอบ 1 ดูจากเส้นกั้นฝั่งแล้ว เมื่อรูปออกมาทั้ง 2 ฝั่งมีเส้นและด้านที่เท่ากันและสะท้อนมุมกัน

ข้อ 3 ตอบ 4 ดูจากเส้นกั้นฝั่งแล้ว เมื่อรูปออกมาทั้ง 2 ฝั่งมีเส้นและด้านที่เท่ากันและสะท้อนมุมกัน

ข้อ 1 ตอบ 1 ดูจากเส้นกั้นฝั่งแล้ว เมื่อรูปออกมาทั้ง 2 ฝั่งมีเส้นและด้านที่เท่ากันและสะท้อนมุมกัน

ในบางตัวเลือกอาจดูเหมือนเป็นไปได้ที่จะสมมาตรกัน แค่จากเส้นกั้นที่กำหนดมาแล้ว ต้องยึดจาดเส้นนั้นเป็นหลักจึงจะได้คำตอบที่ถูกต้อง สามารถดูแบบฝึกหัดอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ค่ะ

ชอบก็ Share:

Facebook
Twitter

ช่องทางการติดตาม

Most Popular

ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆ

ติดตามป้าหนอน

ไม่มีแสปม มีเพียงสิทธิพิเศษและแบบฝึกหัดใหม่ๆ

อยากอ่านต่อ

เนื้อหาที่ผู้ปกครองน่าจะสนใจ

Scroll to Top