แบบฝึกหัด “ความสัมพันธ์แทนค่า”

แบบฝึกหัด “ความสัมพันธ์แทนค่า”


แทนค่าจำนวนกับวัตถุและนับทีละอย่างจะได้จำนวนที่ถูกต้อง

ชอบก็ Share:

Facebook
Twitter

ช่องทางการติดตาม

Most Popular

ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆ

ติดตามป้าหนอน

ไม่มีแสปม มีเพียงสิทธิพิเศษและแบบฝึกหัดใหม่ๆ

อยากอ่านต่อ

เนื้อหาที่ผู้ปกครองน่าจะสนใจ

Scroll to Top