แบบฝึกหัด “แบ่งครึ่ง”

แบบฝึกหัด “แบ่งครึ่ง”
ฝึกแบ่งของออกเป็น 2 กองเท่าๆกัน


การแบ่งครึ่ง คือ การแบ่งของออกเป็น 2 กอง โดยทั้ง 2 กองจะมีจำนวนที่เท่ากัน ดังนั้นของทั้งหมดจะต้องเป็นจำนวนคู่จึงจะแบ่งได้พอดีเสมอ

ชอบก็ Share:

Facebook
Twitter

ช่องทางการติดตาม

Most Popular

ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆ

ติดตามป้าหนอน

ไม่มีแสปม มีเพียงสิทธิพิเศษและแบบฝึกหัดใหม่ๆ

อยากอ่านต่อ

เนื้อหาที่ผู้ปกครองน่าจะสนใจ

Scroll to Top