แบบฝึกหัด “ต่างจากพวก”

แบบฝึกหัด “ต่างจากพวก”
ความรู้รอบตัวเรื่องหมวดหมู่อย่างง่าย


การเรียนรู้ความรู้รอบตัวเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิต การรู้จักสิ่งใดๆก็ตามเป็นส่วนหนึ่งของความสนใจ

จากเฉลย การจำแนกหมวดหมู่ไม่สามารถดูได้จากเกณฑ์ใดเพียงอย่างเดียวไม่งั้นจะทำให้สับสนและตอบไม่ครบถ้วนได้ จึงต้องดูให้ถี่ถ้วน

ข้อ 1 หมึกและปลาทองเป็นสัตว์น้ำ แม้หมึกจะไม่มีครีบแต่ก็เป็นสัตว์น้ำเช่นกัน ดังนั้นไม่จำเป็นว่าสัตว์น้ำจะต้องมีครีบอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ

ข้อ 2 เสือและช้างไม่ใช่สัตวืเลี้ยง แม้จะเห็นเสือแับช้างอยู่ในสวนสัตว์ไม่ได้อยู่ในป่า แต่คำว่าสัตว์เลี้ยงคือสัตว์ที่ถูกเลี้ยงในบ้าน และมีขายได้ตามโซนขายสัตว์

ความรู้รอบตัวเรามีเยอะมาก และเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่ก็มีมากมาย ยิ่งเราโจขึ้นก็จะยิ่งรู้จักสิ่งต่างๆมากขึ้น อาจทำให้สับสนได้ง่ายแต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้และเป็นองค์ความรู้ที่ใช้ต่อยอดได้ในการใชีชีวิต

ชอบก็ Share:

Facebook
Twitter

ช่องทางการติดตาม

Most Popular

ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆ

ติดตามป้าหนอน

ไม่มีแสปม มีเพียงสิทธิพิเศษและแบบฝึกหัดใหม่ๆ

อยากอ่านต่อ

เนื้อหาที่ผู้ปกครองน่าจะสนใจ

Scroll to Top