แบบฝึกหัด “นับบล๊อก”

แบบฝึกหัด “นับบล๊อก”
ฝึกการนับจำนวนอย่างมีขั้นตอน


บล๊อกที่มองไม่เห็น สามารถนับจำนวนได้จากความสูงเมื่อเทียบกับบล๊อกที่มองเห็น ก็จะได้จำนวนที่ครบถ้วน

จากเฉลย บล๊อกที่มองไม่เห็นเมื่อเทียบความสูงกับบล๊อกด้านหน้าจะได้จำนวนบล๊อกที่มองไม่เห็นอย่างถูกต้อง

ข้อ 1 มีบล๊อกสูง 1 อยู่ 1 แถว สูง 2 อยู่ 1 แถว สูง 3 อยู่ 1 แถว 1+2+3 เท่ากับ 6

ข้อ 2 มีบล๊อกสูง 2 อยู่ 1 แถว สูง 1 อยู่ 1 แถว สูง 3 อยู่ 1 แถว 2+1+3 เท่ากับ 6

ข้อ 3 มีบล๊อกสูง 1 อยู่ 5 แถว สูง 2 อยู่ 1 แถว 1+1+1+1+1+2 เท่ากับ 7

ข้อ 4 มีบล๊อกสูง 2 อยู่ 4 แถว 2+2+2+2 เท่ากับ 8

ข้อ 5 มีบล๊อกสูง 1 อยู่ 3 แถว สูง 2 อยู่ 1 แถว 1+1+1+2 เท่ากับ 5

ข้อ 6 มีบล๊อกสูง 1 อยู่ 2 แถว สูง 2 อยู่ 2 แถว สูง 3 อยู่ 1 แถว 1+1+2+2+3 เท่ากับ 9

หลักการนับบล๊อกเป็นเรื่องการคำนวณ ถ้ารู้วิธีนับอย่างถูกต้องก็จะนับจำนวนได้อย่างถูกต้องและง่ายดาย สามารถดูแบบฝึกหัดในหมวดเดียวกันได้ทั้งเรื่อง นับจำนวน จำนวน และ นับบล๊อก ที่จะเกี่ยวกับการนับจำนวนโดยตรง

ชอบก็ Share:

Facebook
Twitter

ช่องทางการติดตาม

Most Popular

ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆ

ติดตามป้าหนอน

ไม่มีแสปม มีเพียงสิทธิพิเศษและแบบฝึกหัดใหม่ๆ

อยากอ่านต่อ

เนื้อหาที่ผู้ปกครองน่าจะสนใจ

Scroll to Top